ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವಿರಶೈವ ಸಾಹಿತ್ಯ
 • Author :- ಅಕ್ಕೂರಮಠ ಷಣ್ಮುಖಯ್ಯ
 • Publisher :- ಮೂರುಸಾವಿರಮಠ
ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಾಕವಿ ಷಡಕ್ಷರಿದೇವನ ಕೊಡುಗೆ
 • Author :- ಶೀಲಾಕುಮಾರಿ ಡಿ
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
ಶ್ರೀಕರ ಭಾಷ್ಮಂ ಶ್ರೀಪತಿ ಪಂಡಿತ ಕೃತೆ ಅಧ್ಯಾಯ - 1
 • Author :- ಸಿದ್ದಪ್ಪಾರಾಧ್ಯ ಟಿ. ಜಿ
 • Publisher :- ಸಿದÀ್ದಪ್ಪಾರಾಧ್ಯ
ರಾಘವಾಂಕ
 • Author :- ಶಶಿಕಲಾ ವೀರಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ
 • Publisher :- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಶ್ರೀಕಂಠ ಭಾಷ್ಯವು ವೀರಶೈವ ಭಾಷ್ಯವೇ
 • Author :- ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಟಿ. ಎಸ್
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ದರ್ಶನ
 • Author :- ರಾಜಶೇಖರಯ ಬಿ.
 • Publisher :- ಶ್ರೀ ಮದ್ವೀರಶೈವ ಸದ್ಬೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ