ಬಸವರಾಜ ದೇವರ ರಗಳೆ
 • Author :- ಜವಳಿ ಬಸವರಾಜ ಚೆ
 • Publisher :- ಕೊಟ್ಟೂರುಸ್ವಾಮಿ ಮಠ
ಬಸವರಾಜ ದೇವರ ರಗಳೆ
 • Author :- ಜವಳಿ ಬಸವರಾಜ ಚೆ
 • Publisher :- ಕೊಟ್ಟೂರುಸ್ವಾಮಿ ಮಠ
ಬಸವರಾಜದೇವರ ರಗಳೆ
 • Author :- ದೇವೀರಪ್ಪ ಎಚ್
 • Publisher :- ಬಸವ ಸಮಿತಿ
ಬಸವ ಪವಾಡ
 • Author :- ಚಂದ್ರಯ್ಯ ಬಿ ಸಂ
 • Publisher :- ಶರತ್ ಪ್ರಕಾಶನ
ಬಸವ ಗೀತ
 • Author :- ಜ. ಚ. ನಿ
 • Publisher :- ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ
ಬಸವ ಗೀತ
 • Author :- ಜ. ಚ. ನಿ
 • Publisher :- ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ
ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮುಕ್ತಾ ಫಲ
 • Author :- ನಂಜಪ್ಪನವರು ಮಾ. ನಂ
 • Publisher :- ಕಲ್ಯಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಂಡಾರ
ಕೊನೆಯ ದಿನ
 • Author :- ವಿನಾಯಕ
 • Publisher :- ಸುರುಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ
ಚೋರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯ
 • Author :- ಶಂಕರ ಕವಿ ಮತ್ತು ಸುಂಕಾಪುರ ಎಂ. ಎಸ್ ಸಂ
 • Publisher :- ಮುರುಘಾಮಠ
ಬಸವ ತ್ರಿವಿಧಿ
 • Author :- ನಾಗಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿಗಳು
 • Publisher :- ತೆÆೕಂಟದಾರ್ಯಮಠ
ಬಸವಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ದೆಸೆ ದೆಸೆಗೆ ಶಿವಮಂತ್ರ
 • Author :- ಗುಬ್ಬಣ್ಣನವರು ಶಿವಾನಂದ ಸಂ
 • Publisher :- ಬಸವ ಸಮಿತಿ
ಬಸವಾವತಾರ
 • Author :- ಬ್ಯಾಳಿ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ
 • Publisher :- ಹರ್ಡೇಕ ಮಂಜಪ್ಪ
ಬಸವಚರಿತ್ರೆಯ ಹಾಡು
 • Author :- ನಂಜಪ್ಪನವರು ಮಾ. ನಂ
 • Publisher :- ವೀರಶೈವ ಸಾಹಿತÀ್ಯ ಭಾಂಡಾರ
ಕರಪಾಲ ಬಸವ ಪುರಾಣ
 • Author :- ರಾಜಶೇಖರ ಪಿ. ಕೆ
 • Publisher :- ತೋಂಟದಾರ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠ
ಶರಣ ಲೀಲಾಮೃತ : ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಸವ ಪುರಾಣ
 • Author :- ಶಿವಬಸವಸ್ವಾಮಿಗಳು, ದೇವನೂರಮಠ
 • Publisher :- ಶಿವಶರಣ ವಾಙ್ಮಯ ಪ್ರಕಾಶ
ಬಸವರಾಜ ಚಾರಿತ್ರ ಃ ಸಿಂಗಿರಾಜ ಪುರಾಣ
 • Author :- ದೇವೀರಪ್ಪ ಎಚ್ ಸಂ
 • Publisher :- ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹರಿಹರದೇವನ ಬಸವರಾಜದೇವರ ರಗಳೆ
 • Author :- ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಟಿ. ಎಸ್ ಸಂ
 • Publisher :- ವೆಸ್ಲಿಯನ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರೆಸ್
ಬಸವ ಕಾವ್ಯ ದರ್ಶನಂ
 • Author :- ಹನ್ನೆರಡುಮಠ ಜಿ. ಎಚ್.
 • Publisher :- ವಿಜಯ ಮಹಾಂತೇಶ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ
ಬಸವ ಪುರಾಣ
 • Author :- ನÁರಾಯಣ ಪಿ. ವಿ
 • Publisher :- ತರಳಬಾಳು ಪ್ರಕಾಶನ
ಹಂಪೆಯ ಹರಿಹರ ವಿರಚಿತ ಬಸವರಾಜದೇವರ ರಗಳೆ
 • Author :- ದೇವೀರಪ್ಪ ಎಚ್. ಸಂ
 • Publisher :- ಬಸವ ಸಮಿತಿ
ಬಸವ ಪ್ರಹÁರ
 • Author :- ಜಾಧವ ರಾಮ
 • Publisher :- ಮಕÀ್ಕಳ ಮನೆ
ಬಸವಭೂಮಿ
 • Author :- ಮಹಾಗಾಂವ ಶರಣಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ
 • Publisher :- ಗÀ್ರಂಥಕರ್ತರು
ಕರಪಾಲಿ ಬಸವ ಪುರಾಣ
 • Author :- ರಾಜಶೇಖರ ಪಿ. ಕೆ. ಸಂ
 • Publisher :- ತೋಂಟದಾರ್ಯಮಠ
ಬಸವೇಶ್ವರನ ಕಾವ್ಯ : ಗರಣಿಯ ಬಸವಲಿಂಗ ವಿರಚಿತ
 • Author :- ರÁಜೇಗೌಡ ಹ. ಕ. ಸಂ
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಬಸವ ಶಿಖಾಮಣಿ : ಕವಿ ಕಾಡ ವಿರಚಿತ
 • Author :- ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿ. ಎಸ್. ಸಂ
 • Publisher :- ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಬಾ ಬಸವೇಶಾ : ಕವನ ಸಂಕಲಯ
 • Author :- ವಿರುಪಾಕÀ್ಷಗೌಡ ಸೊ. ದಾ
 • Publisher :- ಬಸವ ಸೆÆೕಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಕಾಶನ
ಭೀಮಕವಿ ಕೃತ : ಬಸವ ಪುರಾಣ
 • Author :- ಜಯರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿ. ವಿ
 • Publisher :- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಶ್ರುತಾಶ್ರುತ : ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕುರಿತು ಕವನಗಳು
 • Author :- ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ
 • Publisher :- ಅರವಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಬಸವೇಶÀ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಪದ್ಯಗಳು
 • Author :- ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
 • Publisher :- ಸಿದ್ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ
ಷಡಕ್ಷರ ರಗಳೆ ಮತ್ತು ಬಸವಲಿಂಗ ನಾಮಾವಳಿ
 • Author :- ಕೊಪÀ್ಪಳ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ
 • Publisher :- ಧಾರವಾಡ
ಮಹಾಂತದೇಶಿಕರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿಸಾರವು
 • Author :- ಶಿವಣ್ಣ ಎಸ್. ಸಂ
 • Publisher :- ಜಗದ್ಗುರು ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ
ಜನಪದ ಬಸವ ಪುರಾಣ
 • Author :- ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಪ್ರ.ಸಂ ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ ಪಿ. ಕೆ. ಸಂ
 • Publisher :- ಕನÀ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತÀÄ್ತ
ಜನಪದ ಬಸವ ಪುರಾಣ
 • Author :- ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಪ್ರ.ಸಂ ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಖರ ಪಿ. ಕೆ. ಸಂ
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತÀ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
ಬಸವರಾಜ ವಿಜಯಂ ಭಾಗ 1-2
 • Author :- ಎರೆಸೀಮೆ ಚನ್ನಪ್ಪ, ಷಡಕ್ಷರದೇವ ಕವಿ
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
ಬಸವರಾಜ ವಿಜಯಂ ಭಾಗ - 2
 • Author :- ಎರೆಸೀಮೆ ಚನ್ನಪ್ಪ, ಷಡಕ್ಷರದೇವ ಕವಿ
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
ಬಸವರಾಜ ವಿಜಯಂ ಭಾಗ - 1ಃ ಎರೆಸೀಮೆ ಚನ್ನಪ್ಪ - ಗದ್ಯಾನುವಾದ
 • Author :- ಷಡಕÀ್ಷರದೇವ ಕವಿ
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
ಬಸವರಾಜ ವಿಜಯಂ ಭಾಗ - 2
 • Author :- ಷಡಕÀ್ಷರದೇವ ಕವಿ
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
ಬಸವಶತಕ ಃ ಸಂಗವಿಭುಕೃತ
 • Author :- ಶಾಂತರಸ ಮತ್ತು ಚನ್ನಬಸವಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂ
 • Publisher :- ಮುರಘÁಮಠ
ಗೀತಬಸವ
 • Author :- ಚರಂತಿಮಠ ನೀಲಗಂಗಾ
 • Publisher :- ಅಮೃತ ಪ್ರಕಾಶನ
ಬಸವಸಹಸ್ರ ನಾಮಾಮೃತ
 • Author :- ಚಂದ್ರಶೇಖರಶಾಸ್ತ್ರಿ ರಾಯಚೂರ
 • Publisher :- ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಶಿವಾನುಭವ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ
ಹರಿಹರನ ಬಸವರಾಜದೇವರ ರಗಳೆ
 • Author :- ಅನಂತಪುರ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ
 • Publisher :- ಗುಲಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಬಸವ ದರ್ಶನ ಃ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯದ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಸಾರಾಂಶ
 • Author :- ಲಂಗೋಟಿ ಸಿದÀ್ದಣ್ಣ ಸಂ
 • Publisher :- ಪÀ್ರಸಾದ ಪ್ರಕಾಶನ
ಚೋರಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾವ್ಯ
 • Author :- ಸುಂಕಾಪುರ ಎಂ. ಎಸ್ ಮತ್ತು ಇತರರು. ಸಂ
 • Publisher :- ಮುರುಘಾಮಠ
ಬಸವಪುರಾಣ ಭೀಮಕವಿಕೃತ
 • Author :- ಪಾವಟೆ ಇಷ್ಟಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಂದಮ್ಮನವರ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ
 • Publisher :- ಲಿಂಗಾಯತ ವಿದ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ
ಬಸವೇಶ ವಿಜಯವು
 • Author :- ಕರಿಬಸವಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಿ. ಆರ್
 • Publisher :- ಕೋದಂಡರಾಮ ಬುಕ್ ಡಿಪೊ
ಸಂಗಮ : ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕುರಿತ ಕವನಗಳು
 • Author :- ಭೂಸನೂರಮಠ ಆರ್. ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರರು
 • Publisher :- ಬಸವ ಸಮಿತಿ
ಬಸವೇಶ್ವರ ಲಾವಣೆ ಪದ
 • Author :- ಕರವೀರಶೆಟ್ಟರ ಸಂಗಮ್ಮ ಸಂ
 • Publisher :- ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠ
ಬಸವೋಧಾರಣಂ : ಪಾಲಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥ ಕೃತ
 • Author :- ಶಿವಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಿ ಸಂ
 • Publisher :- ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ
ಬಸವೋಧಾರಣಂ : ಪಾಲಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥ ಕೃತ
 • Author :- ಶಿವಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಿ ಸಂ
 • Publisher :- ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ
ಬಸವ ಭಾಷೆ
 • Author :- ಹಿರೇಮಠ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ
 • Publisher :- ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ
ಬಸವ ಭಾಷೆ
 • Author :- ಹಿರೇಮಠ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ
 • Publisher :- ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ
 • Author :- ಹೊಸಮನಿ ಸಂಗಮೇಶ ಮತ್ತು ಮಾಗಿ ಬಿ. ಎಂ, ಕನಮ ಸಿದ್ಧಣ್ಣ
 • Publisher :- ಶಾಂತಿ ಪ್ರಕಾಶನ
ಬಸವಪುರಾಣ: ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥ ಮೂಲ
 • Author :- ನಾರಾಯಣ ಪಿ. ವಿ ಅನು
 • Publisher :- ತರಳಬಾಳು ಬೃಹನ್ಮಠ
ಬಸವ ಶಿಖಾಮಣಿ : ಕವಿಕಾಡ ವಿರಚಿತ
 • Author :- ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿ. ಎಸ್. ಸಂ
 • Publisher :- ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಬಸವರಾಜದೇವರ ರಗಳೆ : ಹರಿಹರ ಕೃತ
 • Author :- ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಡಿ. ಎಸ್
 • Publisher :-
ಬಸವ ಪ್ರಕಶ
 • Author :- ಮೊಳವಾಡ ಶಾಂತಾದೇವಿ
 • Publisher :- 68 ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ
ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತ ಸ್ತೋತ್ರಂ
 • Author :- ನಂಜಪ್ಪನವರು ಮಾ. ನಂ
 • Publisher :- ಭಕ್ತಿಕುಂಜ ಪ್ರಕಾಶನ
ಬಸವಾನಂದ ಲಹರೀ : ಎಚ್. ವಿ. ನಾಗರಾಜರಾವ್. ಅನು
 • Author :- ಗೌರಿಶಂಕರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮೈಸೂರು
 • Publisher :- ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ
ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುರಾಣದ ಕಥಾಸಾಗರ
 • Author :- ಉಮಾಪತಿ ಎಸ್. ಸಂ
 • Publisher :- ವೆÄೖಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಬಸವರಾಜ ಚಾರತ್ರ
 • Author :- ದೇವೀರಪ್ಪ ಎಚ್. ಸಂ
 • Publisher :- ವೆÄೖಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಲೀಲೆಯು
 • Author :- ಕೌಜಗೇರಿ ಬಸವಕುಮಾರ
 • Publisher :- ಬಸವೇಶÀ್ವರ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರ
ಬಸವೇಶ್ವರ ಪುರಾಣ ಕಥಾ ಸಾಗರ : ಉ. ಬಸವಲಿಂಗ ಕೃತ
 • Author :- ಉಮಾಪತಿ ಎಸ್. ಸಂ
 • Publisher :- ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಹರಿಹರ - ಬಸವಣ್ಣ
 • Author :- ಮಹÁದೇವಯ್ಯ ಟಿ. ಆರ್
 • Publisher :- ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠ
ವೃಷಾಧಿಪ ಶತಕ ಚನ್ನಮಲ್ಲು ಸೀಸುಗಳು
 • Author :- ಕಲುಗೋಡು ಅಶ್ವತ್ಥರಾವು ಅನು
 • Publisher :- ಶ್ರೀಶೈಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ
ಕರಪಾಲ ಬಸವ ಪುರಾಣ
 • Author :- ರಾಜಶೇಖರ ಪಿ. ಕೆ. ಸಂ
 • Publisher :- ವೀರಶೈವ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ
ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಸಂಗನ ಬಸವ ವಿಜಯ
 • Author :- ನಿರುಪÁಧೀಶ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮರೆಗುದ್ದಿ
 • Publisher :- ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠ
ಬಸವ ಬೆಳಗು : ಬಸವ ಚರಿತ್ರೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯ
 • Author :- ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಆರ್. ಸಿ.
 • Publisher :- ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಮಠ
ಸಟೀಕ ವೃಷಭೇಂದ್ರ ವಿಜಯಂ
 • Author :- ಕರಿಬಸವಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯು. ಆರ್
 • Publisher :- ಕರ್ನಾಟಕ್ಷರ ಮುದ್ರಣಾಲಯ
ಮಹÁ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಸಂಗನಬಸವ ವಿಜಯ
 • Author :- ನಿರುಪಾಧೀರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮರಿಗುದ್ದಿ
 • Publisher :- ಅನÀ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥಾನಮಠ
ಪರಾಮರ್ಶೆ ಃ ನಿರುಪಾಧೀಶರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅವಲೋಕನ
 • Author :- ನರೋಡೆ ಅಶೋಕ
 • Publisher :- ಅಡವೀಶ ಪ್ರಕಾಶನ
ಕಾವ್ಯ ಕುಸುಮ : ಬಸವ ಗೀತೆಗಳು
 • Author :- ಮಂಟೂರ ಈಶ್ವರ
 • Publisher :- ಅಣ್ಣಾ ಜ್ಞಾನ ಚಿಂತನ ಪ್ರಕಾಶನ
ಭೀಮಕವಿಯ ಬಸವ ಪುರಾಣ
 • Author :- ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಎಸ್
 • Publisher :- ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪÀ್ರಕಾಶನ
ಸಿದÀ್ಧಗಂಗಯ್ಯ ಕಂಬಾಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ
 • Author :- ಸಿದ್ದಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಬಿ
 • Publisher :- ಬಸವತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ & ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನ
ಭಕ್ತಿರಸಸೋನೆ
 • Author :- ಶಿರೂರ ಬಿ. ವಿ ಸಂ
 • Publisher :- ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಭಕ್ತಿ ಭಾಂಡಾರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವಣ್ಣ : ಒಂದು ಲಾವಣಿ
 • Author :- ಬಾಗೇವಾಡಿ ವಿ. ಹೊ.
 • Publisher :- ಬಸವೇಶ್ವರರ ಅಷ್ಠ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸವಿನೆನಪು
ಬಸವ ಗೀತ
 • Author :- ಇಟಗಿ ರÁಘವೇಂದ್ರ
 • Publisher :- ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಕಾಶನ
ಶರಣ ಲೀಲಾಮೃತವು
 • Author :- ಸಿದÁ್ಧಂತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ
 • Publisher :- ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಬುಕ್ ಡಿಪೊ
ಶ್ರೀ ಬಸವದರ್ಶನಂ
 • Author :- ತುಪ್ಪದ ಬಸವೇಶ್ವರ
 • Publisher :-
ಶ್ರೀಮದ್ಬಸವ ಪುರಾಣಮ್
 • Author :- ಕರಿಬಸವಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅನು
 • Publisher :- ಶಂಕರ ವಿಲಾಸ ಮುದ್ರಾಶಾಲೆ
ಯುಗಾವತಾರಿ : ಶ್ರೀ ಬಸವ ದರ್ಶನ ಕಾವ್ಯ
 • Author :- ಹೆಬ್ರಿ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ
 • Publisher :- ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾಶನ
ಯುಗಾವತಾರಿ : ಶ್ರೀ ಬಸವ ದರ್ಶನ ಕಾವ್ಯ
 • Author :- ಹೆಬ್ರಿ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ
 • Publisher :- ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಕಾಶನ
ಯುಗಾವತಾರಿ : ಶ್ರೀ ಬಸವ ದರ್ಶನ ಕಾವ್ಯ
 • Author :- ಹೆಬ್ರಿ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ
 • Publisher :- ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ
ಬಸವಪುರಾಣ ಸಂಗ್ರಹ
 • Author :- ನಾರಾಯಣ ಪಿ. ವಿ ಸಂ
 • Publisher :- ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ
ಭೀಮಕವಿಯ ಬಸವ ಪುರಾಣ
 • Author :- ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಎಸ್ ಸಂ
 • Publisher :- ಡಾ. ಎಸ್. ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ
ಯುಗÁವತಾರಿ : ಬಸವದರ್ಶನ ಕಾವ್ಯ
 • Author :- ಹೆಬ್ರಿ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ
 • Publisher :- ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಕಾಶನ
ಬಸವ ಸಹಸ್ರನಾಮಾಮೃತ
 • Author :- ಚನ್ನಬಸವಸ್ವಾಮಿಗಳು
 • Publisher :- ಚನÀ್ನಬಸವಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಸವ ತೀರ್ಥಮಠ
ಬಸವ ಪುರಾಣ
 • Author :- ನಾರಾಯಣ ಪಿ. ವಿ. ಸಂ
 • Publisher :- ವಸಂತ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್
ಬಸವ ಮಹಾದರ್ಶನ
 • Author :- ಲತಾ ರಾಜಶೇಖರ
 • Publisher :- ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಕಾಶನ
ಬಸವ ಮಹಾದರ್ಶನ
 • Author :- ಲತಾ ರಾಜಶೇಖರ
 • Publisher :- ಕಾವೇರಿ ಪ್ರಕಾಶನ
ಭೀಮಕವಿಯ ಬಸವ ಪುರಾಣ
 • Author :- ಹಿರೇಮಠ ಸಂ ಆರ್. ಸಿ.
 • Publisher :- ಮುರುಘಾಮಠ
ಬಸವ ಸ್ಮರಣೆ
 • Author :- ನಿರಾಕಾರಿ ಜಯಶ್ರೀ
 • Publisher :- ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಬಳಗ
ಬಸವರಾಜದೇವರ ರಗಳೆ
 • Author :- ಗೋಪಾಲ ಕೆ. ಎಸ್.
 • Publisher :- ಸಮಾಜ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ
ಬಸವ ಕಾವ್ಯ
 • Author :- ರಾಮಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಕೋ. ವೆಂ. ಸಂ
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
ಬಸವಸ್ತೋತ್ರದ ವಚನ ಸಂಪುಟ
 • Author :- ಹೂಗಾರ ಬಸವರಾಜ
 • Publisher :- ಬಾಲಲೀಲಾ ಮಹಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿಶ್ವರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ
ಬಸವರಾಜ ಚಾರಿತ್ರ
 • Author :- ದೇವೀರಪ್ಪ ಎಚ್. ಸಂ
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ
ಯುಗಾವತಾರಿ : ಶ್ರೀ ಬಸವ ದರ್ಶನ ಕಾವ್ಯ
 • Author :- ಹೆಬ್ರಿ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ
 • Publisher :- ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಕಾಶನ
ಯುಗಾವತಾರಿ : ಶ್ರೀ ಬಸವ ದರ್ಶನ ಕಾವ್ಯ
 • Author :- ಹೆಬ್ರಿ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ
 • Publisher :- ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರಕಾಶನ
ಯುಗಾವತಾರಿ : ಶ್ರೀ ಬಸವ ದರ್ಶನ ಕಾವ್ಯ
 • Author :- ಹೆಬ್ರಿ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ
 • Publisher :- ವಿಶÀ್ವಬಂಧು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ)
ಯುಗಾವತಾರಿ : ಶ್ರೀ ಬಸವ ದರ್ಶನ ಕಾವ್ಯ
 • Author :- ಹೆಬ್ರಿ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ
 • Publisher :- ವಿಶÀ್ವಬಂಧು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ)
ಯುಗಾವತಾರಿ : ಶ್ರೀ ಬಸವ ದರ್ಶನ ಕಾವ್ಯ
 • Author :- ಹೆಬ್ರಿ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ
 • Publisher :- ವಿಶÀ್ವಬಂಧು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ)
ಯುಗಾವತಾರಿ : ಶ್ರೀ ಬಸವ ದರ್ಶನ ಕಾವ್ಯ
 • Author :- ಹೆಬ್ರಿ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ
 • Publisher :- ವಿಶÀ್ವಬಂಧು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ)
ಯುಗಾವತಾರಿ : ಶ್ರೀ ಬಸವ ದರ್ಶನ ಕಾವ್ಯ
 • Author :- ಹೆಬ್ರಿ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ
 • Publisher :- ವಿಶÀ್ವಬಂಧು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ)
ಯುಗಾವತಾರಿ : ಶ್ರೀ ಬಸವ ದರ್ಶನ ಕಾವ್ಯ
 • Author :- ಹೆಬ್ರಿ ಪ್ರದೀಪಕುಮಾರ
 • Publisher :- ವಿಶÀ್ವಬಂಧು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ (ರಿ)
ಬಸವ ದಿವ್ಯ ಪುಷ್ಪ
 • Author :- ಸಿಂಧೂರ ಎಂ. ಎಸ್. ಪ್ರ.ಸಂ
 • Publisher :- ಸಿಂಧೂರ ಪ್ರಕಾಶನ
ಮಹಾಕವಿ ಷಡಕ್ಷರದೇವನ ಬಸವರಾಜ ವಿಜಯ
 • Author :- ವಿದ್ಯಾಶಂಕರ ಎಸ್. ಸಂ
 • Publisher :- ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ
ಬಸವ ಶಿಖಾಮಣಿ
 • Author :- ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿ. ಎಸ್. ಸಂ
 • Publisher :- ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ
ಶರಣ ಲೀಲಾಮೃತ ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಸವ ಪುರಾಣ
 • Author :- ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಂ
 • Publisher :- ಶಿವಶರಣ ವಾಙ್ಮಯ ಪ್ರಕಾಶನ
ಶರಣ ಲೀಲಾಮೃತ ಅಥವಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಸವ ಪುರಾಣ
 • Author :- ಶಿವಬಸವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಂ
 • Publisher :- ಶಿವಶರಣ ವಾಙ್ಮಯ ಪ್ರಕಾಶನ
ಬಸವ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು
 • Author :- ಸಿದÀ್ದರಾಮಣ್ಣ ವಿ.
 • Publisher :- ಬಸವ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆ
ಬಸವ ಪುರಾಣ
 • Author :- ಬ್ಯಾಟಿ ರಾಮಣ್ಣ
 • Publisher :- ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ