ನೆನಪಿನ ಒರತೆ
 • Author :- ಪಾಟೀಲ ಕೆ. ಎಫ್
 • Publisher :- ರಾಜ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಂ. ಕಿ. ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ಉರಿ ಬರಲಿ - ಸಿರಿ ಬರಲಿ ಃ ವೀರಶೈವ ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಮಾಲೆ
 • Author :- ಹಿರೇಮಠ ಆರ್. ಸಿ.
 • Publisher :- ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠ
ನಂದೇ ನಾನೋದಿದೆ ಃ ಜೋಳದರಾಶಿಯವರ ಕಲಾ ಜೀವನ
 • Author :- ದೆÆಡ್ಡನಗೌಡರು ಜೋಳದರಾಶಿ
 • Publisher :- ರಾಮೇಶ ಪ್ರಕಟಿನ ಮಂದಿರ ಬಳ್ಳಾರಿ
ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ : ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ
 • Author :- ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ
 • Publisher :- ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ
ಆತÀ್ಮ ನಿವೇದನೆ
 • Author :- ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಂ
 • Publisher :- ತರಳಬಾಳು ಜಗದ್ಗುರು ಬೃಹನ್ಮಠ
ನನ್ನ ಜೀವನ
 • Author :- ಮಾಗನೂರ ಬಸಪ್ಪ
 • Publisher :- ತರಳಬಾಳು ಪ್ರಕಾಶನ
ಸಾಧಕನ ಆತ್ಮಾನುಭವಗಳು : ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ
 • Author :- ಬಸವಾನಂದರು ಉಣಕಲ್ಲ
 • Publisher :- ಜಯಬಸವತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶನ
ಶರಣ ಪÀ್ರಸಾದ ಃ ಶಿವಶರಣ ಶರಣೆಯರ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆಗಳ ಸಂಕಲನ
 • Author :- ಪುರಾಣಿಕ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮತÀÄ್ತ ಸನದಿ ಬಿ. ಎ., ಸಂ
 • Publisher :- ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಕಾಶನ
ಕಾರಭಾರಿ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಫ. ಹೇಮಗಿರಿಮಠ ಅವರ ದಿನಚರಿ
 • Author :- ಹೇಮಗಿರಿಮಠ ಸಿ. ಪಿ
 • Publisher :- ಗುರುದೇವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ
ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ(ಶಿವಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳ ಡೈರಿ ಸಂಗ್ರಹ)
 • Author :- ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಂ.
 • Publisher :- ತರಳಬಾಳು ಬ್ರಹನ್ಮಠ
ಸಾಧಕನ ಆತ್ಮಾನುಭವಗಳು
 • Author :- ಬಸವÁನಂದರು ಉಣಕಲ್ಲ
 • Publisher :- ಜಯಬಸವ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶನ
ಕಲೆಯೇ ಕಾಯಕ : ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ
 • Author :- ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣ
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
ಆತ್ಮಶೋಧ : ಮಧುರಚೆನ್ನರ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಕಥನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
 • Author :- ಕಾಪಸೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಸಂ
 • Publisher :- ಚೆನ್ನಬಸವ ಪ್ರಕಾಶನ
ಕಂನಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯಜ್ಞರ ಆತ್ಮಕಥನ
 • Author :- ಬುರ್ಲಿ ಬಿಂದು ಮಾಧವ ಸಂ||
 • Publisher :- ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶನ
ಉತ್ತ್ತಂಗಿಯವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
 • Author :- ಹುರಳಿ ಗ. ಶಿ ಸಂ||
 • Publisher :- ಉತ್ತಂಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಿತಿ
ಜೀವನ ಸÀ್ಮೃತಿಗಳು
 • Author :- ಶಿವಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಬಿ
 • Publisher :- ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
ನನÀ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ನಂಬುಗೆ
 • Author :- ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕೋ
 • Publisher :- ಅರವಿಂದ ಪ್ರಕಾಶನ
ನÁ್ಯಯಾಧೀಶನ ನೆನಪುಗಳು
 • Author :- ಚನÀ್ನಬಸಪ್ಪ ಕೋ
 • Publisher :- ವಾಗ್ದೇವಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು
ಸಂತೃಪ್ತಿ
 • Author :- ಪಾಟೀಲ ರುದ್ರಗೌಡ
 • Publisher :- ತರಳಬಾಳು ಬೃಹನ್ಮಠ
ನನÀ್ನ ರಸಯಾತ್ರೆ
 • Author :- ಮನಸೂರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
 • Publisher :- ನಿವೇದಿತಾ ಪ್ರಕಾಶನ
ಬಾಳಸಂಜೆಯ ಹಿನ್ನೊಟ : ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ
 • Author :- ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ಚತುರಂಗ : ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ
 • Author :- ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಿ. ಎಸ್
 • Publisher :- ಶಾರದಾ ಪ್ರಕಾಶನ
ನನÀ್ನ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು : ಏಣಿಗಿ ಬಾಳಪ್ಪನವರ ಆತ್ಮಕಥೆ
 • Author :- ಬೆಳಗಲಿ ದು. ನಿಂ
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಕನ್ನಡಾಯಣ
 • Author :- ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಎಂ
 • Publisher :- ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಪ್ರಕಾಶನ
ಆತ್ಮ - ವೃತ್ತಾಂತ
 • Author :- ಶಿಂತ್ರಿ ಬಸಪ್ಪ ಮಲ್ಲಪ್ಪ
 • Publisher :- ಎಸ್. ಎಸ್. ಕಟ್ಟೀಮನಿ
ಅನುಭವ ತೀರ್ಥ - ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ
 • Author :- ಚಿಂತಾಮಣಿ ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ಸಂ
 • Publisher :- ಪÁರ್ವತೀಶ ಪ್ರಕಾಶನ
ಮೌನ ಮಾತಾಡಿತು
 • Author :- ಶಾಪೇಟಿ ಎಸ್. ಬಿ
 • Publisher :- ಶಾಂತಾ ಪ್ರಕಾಶನ
ಪಾಂಡಿತ್ಯ ರಸ
 • Author :- ಚಿದÁನಂದಮೂರ್ತಿ .ಎಂ
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ಉಕ್ಕಿ ಬಂದ ನೆನಪುಗಳು
 • Author :- ಪಾಟೀಲ ಬಿ. ಎಸ್
 • Publisher :- ಮೂರುಸಾವಿರ ಮಠ
ನೆನಪಿನ ಒರತೆ
 • Author :- ಪಾಟೀಲ ಕೆ. ಎಫ್
 • Publisher :- ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ
ನೆನಪಿನ ಒರತೆ : ಭಾಗ 2 ರಾಜಕೀಯ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ
 • Author :- ಪಾಟೀಲ ಕೆ. ಎಫ್
 • Publisher :- ನಂದನ ಪ್ರಕಾಶನ
ನೆನಪಿನ ಒರತೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ
 • Author :- ಪಾಟೀಲ ಕೆ. ಎಫ್
 • Publisher :- ವಿವೇಕ ಪ್ರಕಾಶನ
ಜೀವನ ಸೃತಿಗಳು
 • Author :- ಶಿವಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಿ
 • Publisher :- ಶರಣ ಸÁಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ
ಆತ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ
 • Author :- ವೀರಣ್ಣ ಕೆ. ಎಸ್
 • Publisher :- ಶರಣ ಮಂಟಪ ಪ್ರಕಾಶನ
ಎಸ್. ಎನ್. ದಿನಚರಿ
 • Author :- ದೇ.ಜ.ಗೌ, ಸಂ
 • Publisher :- ಎಸ್. ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
ಬಿಚ್ಚಿದ ಜೋಳಿಗೆ
 • Author :- ನಾಗಲೋಟಿಮಠ ಸ. ಜ
 • Publisher :- ಅತ್ರಿ ಬುಕ್ ಸೆಂಟರ್
ಗೆÆಂಡೇದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ : ನೆನಪಿನ ತುಣುಕುಗಳು
 • Author :- ಚನ್ನಬಸಪÀ್ಪ ಗೊ. ರು
 • Publisher :- ಗೆÆ. ರು. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಭಿನಂದನ ಸಮಿತಿ
ಆಪಮೇಲ ಶಿವಲಿಂಗರಾವ ದೇಶಮುಖರು
 • Author :- ದೇಶಮುಖ ಶಿವಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಮೂಲಃ ದೇಸಾಯಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಅನು
 • Publisher :- ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಲಸೆಹೋದ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕತೆ
 • Author :- ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ ಈಶ್ವರನ್
 • Publisher :- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ
ಬತ್ತೀಸರಾಗ
 • Author :- ಶಿವಪ್ರಕಾಶ ಹೆಚ್. ಎಸ್
 • Publisher :- ಅನಿಮಿಷ ಪ್ರಕಾಶನ
ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ
 • Author :- ಅನ್ನದಾನ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮುಂಡರಗಿ
 • Publisher :- ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ ಮಠ
ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವು
 • Author :- ಸರದೇಸಾಯಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಅಮೀನಗೌಡಾ ರಕ್ಕಸಗಿ
 • Publisher :-
ಬಾಳ ಸಂಪುಟದ ನೆನಹು
 • Author :- ರಂಭಾಪುರಿ ವೀರಸೋಮೇಶ್ವರ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು
 • Publisher :- ಶ್ರೀ ಮದ್ವೀರಶೈವ ಸದ್ಬೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
ನನ್ನ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಣಿಕೆ
 • Author :- ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ
 • Publisher :- ಪ್ರಗತಿ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ
ಹಾಲಭಾವಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪನವರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ
 • Author :- ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಮ್. ಎಮ್.
 • Publisher :- ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ
ದÁರಿಸಾಗಿದೆ : ಸ. ಸ. ಮಾಳವಾಡರ ಆತ್ಮಕಥೆ
 • Author :- ಮಾಳವಾಡ ಸ. ಸ
 • Publisher :- ಸ್ನೇಹ ಪ್ರಕಾಶನ
ಗಂಗಾಧರ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ತುರಮರಿ : ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ
 • Author :- ನೇರಸರಗಿ ಬಿ. ವ್ಹಿ
 • Publisher :- ಬಸವ ಪ್ರಕಾಶನ
ಕಾದಂಬರಿಕಾರನ ಕಥೆ
 • Author :- ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಬಸವರಾಜ
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು
ನನ್ನ ಕಾಣಿಕೆ
 • Author :- ಹರ್ಡೇಕರ ಮಂಜಪ್ಪ
 • Publisher :- ವೀರಶೈವ ವಿದ್ಯಾಲಯ
ಜೇನು
 • Author :- ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಶರಣರು
 • Publisher :- ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಗÀ್ರಂಥಮಾಲೆ
ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕನಸು
 • Author :- ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಶರಣರು
 • Publisher :- ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಗÀ್ರಂಥಮಾಲೆ
ನನ್ನ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ : ರಾವಬಹಾದ್ದೂರ್ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ
 • Author :- ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಮ್. ಎಮ್ ಸಂ
 • Publisher :- ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆ
ನÁನು : ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ
 • Author :- ಗುಂಜಾಳ ಎಸ್. ಆರ್.
 • Publisher :- ಹಿತಚಿಂತಕ ಪ್ರಕಾಶನ
ಡÁ. ಫ. ಗು. ಹಳಕಟ್ಟಿ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ
 • Author :- ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫ. ಗು, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಎಮ್. ಎಮ್.
 • Publisher :- ಬಸವತತ್ವ ಪÀ್ರಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ
ಗಂಗಾಧರ ಮಡಿವಾಳೇಶÀ್ವರ ತುರಮರಿ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ
 • Author :- ನೇಸರಗಿ ಬಿ. ವ್ಹಿ
 • Publisher :- ಬಸವ ಪÀ್ರಕಾಶನ
ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿನ ಚಿನ್ನದ ದಿನಗಳು
 • Author :- ಅಮೀನಗಡ ಗಣೇಶ
 • Publisher :- ಪ್ರಸಾಧನ ಪ್ರಕಾಶನ
ಅಲೆಮಾರಿ
 • Author :- ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಬಸವರಾಜ
 • Publisher :- ಸಿರಿನುಡಿ ಪ್ರಕಾಶನ
ನನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕು
 • Author :- ಬೆಳಗಲಿ ದು. ನಿಂ ನಿರೂಪಕರು
 • Publisher :- ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ
ನ್ಯಾಯಪಥಿಕ
 • Author :- ಪುರಾಣಿಕ ಸಿದ್ಧಯ್ಯ
 • Publisher :- ಸಹಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶನ
ನನÀ್ನ ಜೀವನಾನುಭವಗಳು
 • Author :- ಬೆಟ್ಟದೂರು ಚೆನÀ್ನಬಸವಪ್ಪ
 • Publisher :- ಬಸವ ತತÀ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆ
ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ
 • Author :- ಶಿವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು
 • Publisher :- ಬಸವತತ್ವ ಪÀ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆ
ಆತ್ಮ ಶೋಧ
 • Author :- ಕಾಪಸೆ ಗುರುಲಿಂಗ
 • Publisher :- ಚನÀ್ನಬಸವ ಪÀ್ರಕಾಶನ
ನನ್ನ ಜೀವನಾನುಭವಗಳು
 • Author :- ಚೆನ್ನಬಸವಪ್ಪ ಬೆಟ್ಟದೂರು
 • Publisher :- ಬಸವತತ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆ
ನನÀ್ನ ಬದುಕು - ಬರಹ
 • Author :- ಜವಳಿ ಬಸವರಾಜ ಚ
 • Publisher :- ಬಸವ ತತÀ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆ
ನನ್ನ ಬದುಕು - ಬರಹ
 • Author :- ಜವಳಿ ಬಸವರಾಜ ಚ
 • Publisher :- ಬಸವ ತತÀ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆ
ಮೂವತ್ತೈದು ವರುಷ
 • Author :- ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ
 • Publisher :- ಅರವಿಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ
 • Author :- ಗುಂಜಾಳ ಎಸ್. ಆರ್ ಸಂ
 • Publisher :- ಬಸವತತ್ವ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆ
ಚತುರಂಗ : ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರೆ
 • Author :- ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜೆ. ಎಸ್.
 • Publisher :- ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ
ಆತ್ಮಕಥೆ : ಚನ್ನಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ
 • Author :- ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ ಚನ್ನಕÀ್ಕ
 • Publisher :- ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ
ಅಗ್ನಿಗಾನ : ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
 • Author :- ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಘಾ ಶರಣರು
 • Publisher :- ಶ್ರೀ ಮುರುಘರಾಜೇಂದÀ್ರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ
ಅಪ್ಪಾಜಿ
 • Author :- ಹುಲೆಪ್ಪನವರಮಠ ಶಿವಪÀ್ರಸಾದ
 • Publisher :- ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
ಸ್ಮೃತಿ ಬಿಂಬ
 • Author :- ಜಯಾರಾಜಶೇಖರ್ ಜಿ. ವಿ.
 • Publisher :- ಸಿರಿ ಪ್ರಕಾಶನ
ಬಿZಟ್ಟ ಬದುಕು : ಆರ್. ಎಸ್. ಒಡೆಯರ್ ಆತ್ಮಕಥೆ
 • Author :- ವಸಂತ ವಾಯ್
 • Publisher :- ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ
ಕಾದಂಬರಿಕಾರನ ಕಥೆ
 • Author :- ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಬಸವರಾಜ
 • Publisher :- ಪ್ರಸಾರಾಂಗ ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ
ನನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ನಾನು : ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ
 • Author :- ಕಲಕೋಟಿ ಲೀಲಾ ಚ.
 • Publisher :- ಬಸವ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆ
ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಲ್ಲದ ಸತ್ಯ
 • Author :- ಹಂಸಯೋಗಿ ಶಿವಾನಂದ ಗುರೂಜಿ ಸಂ
 • Publisher :- ಕಣ್ವ ಪ್ರಕಾಶನ
ಜೀವನದಿ ಃ ಆತ್ಮಕಥನ
 • Author :- ಕುಲಕರ್ಣಿ ಆರ್. ಟಿ
 • Publisher :- ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ